Regulamin wydarzenia internetowego Konline

 1. Wydarzenie internetowe Konline, zwane dalej Konwentem, odbywa się w dniach 4-6 marca 2022 roku za pośrednictwem platform internetowych: Discord oraz Google Meets.

 2. Organizatorem Konwentu jest Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki AVANGARDA, ul. Polna 46D/13, 00-644 Warszawa, KRS 0000272294, REGON 140858970, NIP 113-26-66-535 - zwane w dalszej części Organizatorem.

 3. Konwent przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia. Osoby poniżej tego wieku powinny brać udział w Konwencie za wiedzą i zgodą opiekunów prawnych.

 4. Konwent jest wydarzeniem niekomercyjnym.

 5. Konwent ma charakter wydarzenia zamkniętego, w którym udział mogą wziąć osoby, które zaakceptowały regulamin Konwentu.

 6. Konwent składa się z otwartych i zamkniętych punktów programu. Uczestnictwo w punktach zamkniętych jest możliwe po wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem publicznie dostępnego formularza.

 7. Organizator rezerwuje sobie prawo do używania materiałów z Konwentu (zrzuty ekranu, nagrania i inne) zawierających wizerunek osobowy uczestników w celach promocyjnych.

 8. Organizator zobowiązuje się, że nagrywanie punktów programu będzie każdorazowo uzależnione od zgody osób prowadzących dany punkt programu.

 9. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania powszechnie przyjętych zasad kultury osobistej oraz powstrzymywania się od agresji względem innych osób biorących udział w Konwencie niezależnie od ich roli i statusu, pod groźbą usunięcia z Konwentu.

 10. Każdy uczestnik zobowiązany jest podporządkowania się decyzjom Organizatora.

 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu wydarzenia.

 12. Organizator nie odpowiada za szkody moralne i zdrowotne uczestników Konwentu.

 13. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z platform internetowych Konwentu bez możliwości odwołania.

 14. O sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decyduje Organizator.