Standardy społeczności

Poniższe standardy opisują zasady zachowania, dzięki którym wszyscy będziemy się dobrze bawić podczas konwentu. Przestrzegaj ich, biorąc udział w konwencie.

W skrócie - zachowuj się tak, jak na co dzień, kiedy chcesz zachować bezpieczeństwo i zapewnić je innym. Każda osoba w trakcie gry czy rozmowy powinna czuć się bezpieczna. Nie wolno atakować w żaden sposób pozostałych uczestników.


W trakcie gry oraz dyskusji przestrzegaj następujących zasad:

 • Nie szykanuj pozostałych uczestników konwentu.

 • Szanuj niezależność innych uczestników konwentu.

 • Nie publikuj treści niezgodnych z prawem.

 • Jeśli chcesz nagrywać lub streamować swój punkt programu (w tym sesję), poinformuj o tym współuczestników przed rozpoczęciem. Bez ich zgody nie rób tego.


Nie będziemy tolerować nieprzyjemnych i niechcianych zachowań wobec innych uczestników, takich jak:

 • dowolne obraźliwe komentarze, czyli przykładowo dotyczące płci, tożsamości i ekspresji płciowej, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, choroby psychicznej, miejsca na spektrum autyzmu, wyglądu, ciała, wieku, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, języka lub religii;

 • niechciane komentarze dotyczące wyborów i stylu życia danej osoby, w tym związane z jedzeniem, zdrowiem, rodzicielstwem i zatrudnieniem;

 • rozpowszechnianie treści o tematyce erotycznej lub pornograficznej;

 • obraźliwe komentarze, które odnoszą się do konkretnej osoby, jednocześnie nie wspominając o niej bezpośrednio, w szczególności kpiny lub pozorna krytyka;

 • pomówienia - pisemne, mówione, niezależnie od miejsca ich opublikowania - które dotykają innego uczestnika konwentu;

 • kradzież lub przywłaszczenie dowolnej własności (w tym cyfrowej);

 • branie udziału w konwencie pod wpływem alkoholu lub w stanie odurzenia narkotykowego;

 • groźby;

 • podżeganie kogokolwiek do przemocy, w tym zachęcanie do popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia;

 • zastraszanie;

 • prześladowanie lub śledzenie, w tym zarówno fizyczne, jak i cyfrowe;

 • nękanie za pomocą fotografii lub nagrywania, w tym rejestrowanie czyjejś aktywności online w celu nękania tej osoby;

 • uporczywe zakłócanie komunikacji;

 • nieodpowiedni kontakt społeczny, taki jak niechciane próby nawiązania intymnego kontaktu z innymi osobami

 • umyślne ujawnianie dowolnego aspektu tożsamości osoby bez jej zgody, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w celu ochrony innych uczestników Konline.



Jeśli doświadczasz któregokolwiek z tych zachowań i potrzebujesz wsparcia, jeśli zauważysz ofiarę podobnych zachowań lub masz inne obawy, skontaktuj się z nami na dedykowanym kanale Discordowym: #helpdesk-org. Możesz też napisać prywatnie do następujących osób:

 • Weronika Rędziniak - @Mau (Hydra#4734)

 • Maciej Starzycki - @zefir (zefir#1916)

Kodeks Konline’u opracowaliśmy na podstawie kodeksu społeczności Gauntlet.