Przejdź do treści

Zasady konwentu

Standardy Społeczności, czyli kodeks Konline

Poniższe standardy opisują zasady zachowania, dzięki którym wszyscy będziemy się dobrze bawić podczas konwentu. Przestrzegaj ich, biorąc udział w konwencie. W skrócie - zachowuj się tak, jak na co dzień, kiedy chcesz zachować bezpieczeństwo i zapewnić je innym. Każda osoba w trakcie gry czy rozmowy powinna czuć się bezpieczna. Nie wolno atakować w żaden sposób pozostałych uczestników.

W trakcie gry oraz dyskusji przestrzegaj następujących zasad:

 • nie szykanuj pozostałych uczestników konwentu.
 • szanuj niezależność innych uczestników konwentu.
 • nie publikuj treści niezgodnych z prawem.
 • jeśli chcesz nagrywać lub streamować swój punkt programu (w tym sesję), poinformuj o tym współuczestników przed rozpoczęciem. Bez ich zgody nie rób tego.

Nie będziemy tolerować nieprzyjemnych i niechcianych zachowań wobec innych uczestników, takich jak:

 • dowolne obraźliwe komentarze, czyli przykładowo dotyczące płci, tożsamości i ekspresji płciowej, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, choroby psychicznej, miejsca na spektrum autyzmu, wyglądu, ciała, wieku, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, języka lub religii;
 • niechciane komentarze dotyczące wyborów i stylu życia danej osoby, w tym związane z jedzeniem, zdrowiem, rodzicielstwem i zatrudnieniem;
 • rozpowszechnianie treści o tematyce erotycznej lub pornograficznej;
 • obraźliwe komentarze, które odnoszą się do konkretnej osoby, jednocześnie nie wspominając o niej bezpośrednio, w szczególności kpiny lub pozorna krytyka;
 • pomówienia - pisemne, mówione, niezależnie od miejsca ich opublikowania - które dotykają innego uczestnika konwentu;
 • kradzież lub przywłaszczenie dowolnej własności (w tym cyfrowej);
 • branie udziału w konwencie pod wpływem alkoholu lub w stanie odurzenia narkotykowego;
 • groźby;
 • podżeganie kogokolwiek do przemocy, w tym zachęcanie do popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia;
 • zastraszanie;
 • prześladowanie lub śledzenie, w tym zarówno fizyczne, jak i cyfrowe;
 • nękanie za pomocą fotografii lub nagrywania, w tym rejestrowanie czyjejś aktywności online w celu nękania tej osoby;
 • uporczywe zakłócanie komunikacji;
 • nieodpowiedni kontakt społeczny, taki jak niechciane próby nawiązania intymnego kontaktu z innymi osobami
 • umyślne ujawnianie dowolnego aspektu tożsamości osoby bez jej zgody, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w celu ochrony innych uczestników Konline.

Jeśli doświadczasz któregokolwiek z tych zachowań i potrzebujesz wsparcia, jeśli zauważysz ofiarę podobnych zachowań lub masz inne obawy, skontaktuj się z nami na dedykowanym kanale Discordowym: #helpdesk-org. Możesz też napisać prywatnie do następujących osób:

Kodeks Konline opracowaliśmy na podstawie kodeksu społeczności Open Hearth Gaming.

Regulamin

 1. Wydarzenie internetowe Konline, zwane dalej Konwentem, odbywa się w dniach 20-22 października 2023 roku za pośrednictwem platform internetowych: Discord oraz Google Meets.
 2. Organizatorem Konwentu jest Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki AVANGARDA, ul. Targowa 66/22, 03-734 Warszawa, KRS 0000272294, REGON 140858970, NIP 113-26-66-535 - zwane w dalszej części Organizatorem.
 3. Konwent przeznaczony jest dla osób powyżej 16. roku życia. Osoby poniżej tego wieku powinny brać udział w Konwencie za wiedzą i zgodą opiekunów prawnych.
 4. Konwent jest wydarzeniem niekomercyjnym.
 5. Konwent ma charakter wydarzenia zamkniętego, w którym udział mogą wziąć osoby, które zaakceptowały regulamin Konwentu.
 6. Konwent składa się z otwartych i zamkniętych punktów programu. Uczestnictwo w punktach zamkniętych jest możliwe po wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem publicznie dostępnego formularza.
 7. Organizator rezerwuje sobie prawo do używania materiałów z Konwentu (zrzuty ekranu, nagrania i inne) zawierających wizerunek osobowy uczestników w celach promocyjnych.
 8. Organizator zobowiązuje się, że nagrywanie punktów programu będzie każdorazowo uzależnione od zgody osób prowadzących dany punkt programu.
 9. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania powszechnie przyjętych zasad kultury osobistej oraz powstrzymywania się od agresji względem innych osób biorących udział w Konwencie niezależnie od ich roli i statusu, pod groźbą usunięcia z Konwentu.
 10. Każdy uczestnik zobowiązany jest podporządkowania się decyzjom Organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu wydarzenia.
 12. Organizator nie odpowiada za szkody moralne i zdrowotne uczestników Konwentu.
 13. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z platform internetowych Konwentu bez możliwości odwołania.
 14. O sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decyduje Organizator.